Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική αφορά την κατανόηση και αντιμετώπιση διαφόρων συναισθηματικών, επαγγελματικών ή προσωπικών δυσκολιών που συναντά ένα άτομο στην πορεία της ζωής του (π.χ. θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, πένθους, επαγγελματικές δυσκολίες κ.λπ.)

Όλγα Κακουλίδου, Ψυχολόγος Msc - Ψυχοθεραπεύτρια Κοζάνη