Ομαδικές Συνεδρίες

Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους και τις συναισθηματικές τους δυσκολίες.

Στις ομαδικές συνεδρίες τα άτομα διαχειρίζονται τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους ως ομάδα με βοηθό και συντονιστή τον θεραπευτή. Οι συνεδρίες γίνονται μέσα σε κλίμα εχεμύθειας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας, αποδοχής, κατανόησης και σεβασμού αναμεσά σε όλα μέλη και στον θεραπευτή. Οι θεραπευτικές ομάδες είναι εβδομαδιαίες και έχουν διάρκεια δύο ώρες.

Όλγα Κακουλίδου, Ψυχολόγος Msc - Ψυχοθεραπεύτρια Κοζάνη